Học Viện Toàn Cầu Xanh

Giáo Dục Toàn Cầu Xanh

Lưu trữ: Language Courses

Luyện Thi TOEIC

Khoá Luyện Thi TOEIC của Học viện Toàn Cầu Xanh bao gồm những chuyên đề luyện thi Tiếng Anh…

Tiếng Anh Giao Tiếp

Khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp tại Học viện Toàn Cầu Xanh được thiết kế với 03 cấp độ…

Luyện Thi TOPIK

Khoá Luyện Thi TOPIK được thiết kế giúp bạn tập trung luyện thi ngôn ngữ tiếng Hàn theo chuẩn…

Tiếng Hàn Cấp Tốc

Tiếng Hàn Cấp Tốc của Học viện Toàn Cầu Xanh là khoá học tiếng ngắn hạn, chủ yếu trau…

Tiếng Hàn Căn Bản

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn từ vỡ lòng đến nâng cao, Học viện Toàn Cầu Xanh…